Ana Sayfa
 Hakkımızda
 
 Misyon / Vizyon
 
 Organizasyon Şeması
 
 Tarihçe
 
 Kalite Politikamız
 
 Yönetim Kadrosu
 
 Haberler
   
 Halka Arz Fonunun Kullanım Yerleri
 Faaliyetlerimiz
 Yatırımcı İlişkileri
 
 Şirket Bilgileri
 
 Mali Tablolar
   
 Mali Tablolar
 
 Faaliyet Raporları
 
 Ortaklık Yapısı
 
 Genel Kurul Bilgileri
   
 Gündem ve Davet
   
 Tutanaklar
   
 Hazır Bulunanlar Listesi
   
 Vekaletname
   
 İç Yönerge
   
 Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları
   
 Denetçi Raporu
     
 2012
   
 Genel Kurul Onayına Sunulacak GERİ ALIM PROGRAMI
   
 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
   
 Genel Kurul Toplantılarında Ortaklarca Sorulan Sorular ve Cevapları
   
 Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu
 
 Esas Sözleşme
 
 Bedelsiz Sermaye Artırımı
 
 İzahname ve Halka Arz Sirküleri
 
 Kurumsal Yönetim
   
 Kar Dağıtım Politikası
   
 Bilgilendirme Politikası
   
 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
   
 Etik Kurallar
   
 Komiteler
     
 Kurumsal Yönetim Komitesi
     
 Denetimden Sorumlu Komite
     
 Riskin Erken Saptanması Komitesi
     
 Komitelerin Çalışma Esasları
   
 İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi
   
 Ücretlendirme Politikası
   
 Bağış Ve Yardım Politikası
   
 Kurumsal Yönetim
 
 Yatırımcı İlişkileri Birimi
 
 Hisse Geri Alım Programı
 
 Denetçi
 
 Sıkça Sorulan Sorular
   
 Şirkete Ulaşan Bilgi Talepleri ve Cevapları
   
 Soru ve Şikayetler ve Cevapları
 Şubelerimiz
 Bilgi Toplumu Hizmetleri
 Kişisel Verilerin Korunması
 
 Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni
 
 Başvuru Prosedürü
 
 Başvuru Formu
 
 Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
 
 Özel Nitelikli Kişisel Veri Güvenliği Politikası
 
 Veri İhlali Müdahale Planı

 İletişim

Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş.
Aşağı Öveçler Mah. 1042. Cadde 1330 Sokak No:3/4 Çankaya/Ankara
Telefon : +90 312 474 04 90
Faks : +90 312 474 04 91
E-Posta info@ulaslar.com.tr
Tüm Hakları Saklıdır © 2024