Yatırımcı İlişkileri   Ortaklık Yapısı    


  

 

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI

TİCARET PAZARLAMA A.Ş.-ORTAKLIK YAPISI

         

Ortağın;

Pay Grubu

Nama / Hamiline

Sermaye Payı / Oy Hakkı

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı

 

 

 

 

(TL)

(%)

Cüneyt Ulaş

A

Nama

56.875

 

C

Hamiline

2.800.000

   11,26   

Tevfik Mutlu Ulaş

A

Nama

56.875

 

C

Hamiline

2.097.650

     8,49   

Tevfik Meftun Ulaş

A

Nama

56.875

 

C

Hamiline

2.233.257

     9,02   

Anadolu Girişim Holding A.Ş.

B

Nama

11.375

     0,04   

Halka Açık

C

Hamiline

18.069.268

   71,19   

TOPLAM

 

 

 25.382.175   

 100,00   

 

  Şirketimiz esas sözleşmesi 6. Maddesine göre, (A) ve (B) Grubu hisseler esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. 

Şirketimiz esas sözleşmesi 8. Maddesine göre,

-Yönetim Kurulunun 3 (üç) üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından ve 1 (bir) üyesi B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından seçilir.

-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde aksine hüküm bulunmadıkça tüm komitelerde, A grubu nama yazılı pay sahiplerinin önereceği isimlerden en az 1 (bir) tanesi bulunur.

(*Şirketimizin %0,04 oranında ortağı olan Anadolu Girişim Holding A.Ş.(vergi n 0680800885)´nin Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş:´deki 11.375(onbirbinüçyüzyetmişbeş) adet nama yazılı, halka açık olmayan, yönetim kuruluna üye adayı gösterme imtiyazına sahip B grubu hisseleri için, 2019070962T0b0001389 dosya numarası ile 17.696,74 TL´lik borcu nedeniyle haciz tatbik edildiği ve 2019103162T0b0008150 dosya numarası ile 18.552,51 TL´lik borcu nedeniyle haciz işlemi tesis edildiği Şirketimize Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından bildirilmiştir.Anadolu Girişim Holding A.Ş. fiilen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş: yönetim kurulunda görev almamaktadır.) 

 

 Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Day. Tük. Mal.Tic. Paz.A.Ş.
Aşağı Öveçler Mah. 1042. Cadde 1330 Sokak No:3/4 Çankaya/Ankara
Telefon : +90 312 474 04 90
Faks : +90 312 474 04 91
E-Posta info@ulaslar.com.tr
Tüm Hakları Saklıdır © 2021