Yatırımcı İlişkileri   Ortaklık Yapısı    


 

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI 
TİCARET PAZARLAMA A.Ş.-ORTAKLIK YAPISI
Ortağın; Pay Grubu Nama / Hamiline Sermaye Payı / Oy Hakkı
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı  
 
    (TL) (%)
Cüneyt Ulaş A Nama 25.000  
C Hamiline 1.465.000    13,35   
Tevfik Meftun Ulaş A Nama 25.000  
C Hamiline 1.376.000    12,56   
Tevfik Mutlu Ulaş A Nama 25.000  
C Hamiline 966.000      8,88    
Anadolu Girişim Holding A.Ş. B Nama 5.000      0,04   
Halka Açık C Hamiline 7.270.000    65,16    
TOPLAM      11.157.000     100,00   

 

Şirketimiz esas sözleşmesi 6. Maddesine göre, (A) ve (B) Grubu hisseler esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. 

Şirketimiz esas sözleşmesi 8. Maddesine göre,

-Yönetim Kurulunun 3 (üç) üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından ve 1 (bir) üyesi B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından seçilir.

-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde aksine hüküm bulunmadıkça tüm komitelerde, A grubu nama yazılı pay sahiplerinin önereceği isimlerden en az 1 (bir) tanesi bulunur.

 

 

 Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Day. Tük. Mal.Tic. Paz.A.Ş.
Aşağı Öveçler Mah. 1042. Cadde 1330 Sokak No:3/4 Çankaya/Ankara
Telefon : +90 312 474 04 90
Faks : +90 312 474 04 91
E-Posta info@ulaslar.com.tr
Tüm Hakları Saklıdır © 2019