Hakkımızda   Haberler    

 

 

03.06.2013-Şirketimizin sahip olduğu turizm tesislerinden Mahmutlar/Alanya´daki tesisin(otel) renovasyonu kapsamında sözleşme imzalanarak başlanılan işlerden, 20.05.2013 tarihli özel durum açıklamamızdaki işlere ek olarak Restoran Ekipmanları işi  tamamlanmıştır.
Renovasyon ile ilgili imzalanan toplam sözleşme tutarı mutfak ekipmanları sözleşmesinin yüklenici ile karşılıklı olarak fesh edilmesi nedeniyle 2.805.455,06 TL(ikimilyonsekizyüzbeşbindörtyüzellibeş
lira altı kuruş)(KDV DAHİL) olmuştur.
Halka arz izahnamesinde belirttiğimiz halka arz fonu ile yapılacak Mahmutlar/Alanya´daki tesisimizin(otel) modernizasyonu(renovasyonu) çalışmaları sona ermiştir.

20.05.2013-Şirketimizin sahip olduğu turizm tesislerinden Mahmutlar/Alanya´daki tesisin(otel) renovasyonu kapsamında sözleşme imzalanarak başlanılan işlerden, 13.05.2013 tarihli özel durum açıklamamızdaki işlere ek olarak;
1-Oda kapılarının yenilenmesi ve montajı ile elektronik kilit sistemi montajının yapılması ,
2-Sandalyelerin döşeme işi,
3-Ofis tadilatı işi,
4-Lobi mobilyalarının yaptırılması işleri tamamlanmıştır.

13.05.2013-Şirketimizin sahip olduğu turizm tesislerinden Mahmutlar/Alanya´daki tesisin(otel) renovasyonu kapsamında sözleşme imzalanarak başlanılan işlerden, 03.05.2013 tarihli özel durum açıklamamızdaki işlere ek olarak;
1-Amfi tiyatro ve sahne yapımı,
2-Dükkanların renovasyonu,
3-Bütün odaların tablolarının yapımı,
4-Otel bahçe peyzajının yaptırılması,
5-Tek ve çift kişilik baza örtüleri ile tek ve çift kişilik runner yaptırılması işleri tamamlanmıştır.

03.05.2013-Şirketimizin sahip olduğu turizm tesislerinden Mahmutlar/Alanya´daki tesisin(otel) renovasyonu kapsamında sözleşme imzalanarak başlanılan işlerden, 08.04.2013 tarihli özel durum açıklamamızdaki işlere ek olarak;
1-Restoranın sürgülü cam ile kapatılması,dükkanların arkalı önlü cam yapımı
2-Yangın algılama sistemi kurulumu
3-İç ve dış cephe boya işi
4-Asansör eksikliklerinin giderilmesi ve yenilenmeleri
5-Lobi ve toplantı salonu renovasyonu
6-Mutfak renovasyonu
7-Hamam ve havuz kenarları renovasyonu
8-Çeşitli mobilya işlerinin yapılması
9-Personel wc,duş ve soyunma odalarının yapımı ,restoran servis bölümü inşaat ve üçüncü blok girişinin değiştirilmesi
10-Otel girişi ve engelli rampası yapılması
11-Dördüncü blok oda mobilyalarının yapımı işleri tamamlanmıştır.

29.04.2013-Şirketimizin sahibi olduğu Mahmutlar/Alanya´daki turizm tesisinin(Otel) renovasyonu kapsamında ,15.04.2013 tarihli açıklamamızdan bu yana bir adet yeni sözleşme yapılmış olup, sözleşme tutarı 23.725,-TL(yirmiüçbinyediyüzyirmibeş)(KDV DAHİL)´dir. Yapılan sözleşmenin iş bitim tarihi 03.05.2013´tür.Bugüne kadar renovasyon ile ilgili imzalanan sözleşme tutarı toplam 2.844.455,05-TL(ikimilyon sekizyüzkırkdörtbin dörtyüzellibeş lira beş kuruş)(KDV DAHİL) ´dir.

15.04.2013-Şirketimizin sahibi olduğu Mahmutlar/Alanya´daki turizm tesisinin(Otel) renovasyonu kapsamında ,01.04.2013 tarihli açıklamamızdan bu yana altı adet yeni sözleşme yapılmış olup, sözleşme tutarları 33.871,90-TL(otuzüçbinsekizyüzyetmişbir lira doksan kuruş)(KDV DAHİL) , 98.000,-TL(doksansekizbin)(KDV DAHİL) , 4.720,-TL(dörtbinyediyüzyirmi)(KDV DAHİL), 18.408,-TL(onsekizbindörtyüzsekiz)(KDV DAHİL) , 20.060,-TL(yirmibinaltmış)(KDV DAHİL) ve 33.000,-TL(otuzüçbin)(KDV DAHİL) ´dir. Yapılan sözleşmelerin iş bitim tarihi 25.04.2013, 25.04.2013, 25.04.2013, 30.04.2013 , 05.05.2013 ve 10.05.2013´tür.
Bugüne kadar renovasyon ile ilgili imzalanan sözleşme tutarı toplam 2.820.730,05-TL(ikimilyon sekizyüzyirmibin yediyüzotuz lira beş kuruş)(KDV DAHİL) ´dir.

08.04.2013-Şirketimizin sahip olduğu turizm tesislerinden Mahmutlar/Alanya´daki turizm tesisinin(Otel) renovasyonu kapsamında sözleşme imzalanarak başlanılan işlerden;
1-Oda banyolarının yapım işi,
2-Su arıtma sisteminin kurulumu işi,
3-Odaların alüminyum,mermer,cam ve balkon korkuluklarının yapımı işi,
4-Birinci blok kat ofislerinin alüminyum,cam ve mermer işi,
5-Yangın merdiveni kat giriş kapılarının takılması işi,
6-Amfi altı su deposu ve hidrofor güçlendirme işi,
7-Banyo aksesuarlarının takılması  işleri  tamamlanmıştır. Diğer sözleşmelerle ilgili çalışmalar devam etmekte olup, Otel yetkilileri tarafından yakınen takip edilmektedir.

01.04.2013-Şirketimizin sahibi olduğu Mahmutlar/Alanya´daki turizm tesisinin(Otel) renovasyonu kapsamında ,11.03.2013 tarihli açıklamamızdan bu yana iki adet yeni sözleşme yapılmış olup, sözleşme tutarları 11.500,-TL(onbirbinbeşyüz)(KDV DAHİL) ve 28.320,-TL (yirmisekizbinüçyüzyirmi)(KDV DAHİL)´dir. Yapılan sözleşmelerin iş bitim tarihi 25.04.2013 ve 15.04.2013´tür.
Bugüne kadar renovasyon ile ilgili imzalanan sözleşme tutarı toplam 2.612.670,16-TL(ikimilyon altıyüzonikibin altıyüzyetmiş lira onaltı kuruş)(KDV DAHİL) ´dir.

11.03.2013-Şirketimizin sahibi olduğu Alanya´daki turizm tesisinin(Otel) renovasyonu kapsamında ,14.02.2013 tarihli açıklamamızdan bu yana iki adet yeni sözleşme yapılmış olup, sözleşme tutarları 30.000,-TL(otuzbin)(KDV DAHİL) ve 82.600,-TL (seksenikibinaltıyüz)(KDV DAHİL)´dir. Yapılan sözleşmelerin iş bitim tarihi 08.04.2013 ve 25.04.2013´tür.
Bugüne kadar renovasyon ile ilgili imzalanan sözleşme tutarı toplam 2.572.848,98-TL(ikimilyon beşyüzyetmişikibin sekizyüzkırksekiz lira doksansekiz kuruş)(KDV DAHİL) ´dir.

14.02.2013-Şirketimizin sahibi olduğu Alanya´daki turizm tesisinin(Otel) renovasyonu kapsamında ,08.02.2013 tarihli açıklamamızdan bu yana iki adet yeni sözleşme yapılmış olup, sözleşme tutarları 5.900,-TL(beşbindokuzyüz)(KDV DAHİL) ve 47.000,-TL (kırkyedibin)(KDV DAHİL)´dir. Yapılan sözleşmelerin iş bitim tarihi 28.02.2013´tür.
Bugüne kadar renovasyon ile ilgili imzalanan sözleşme tutarı toplam 2.460.248,98-TL(ikimilyon dörtyüzaltmışbin ikiyüzkırksekiz lira doksansekiz kuruş)(KDV DAHİL) ´dir.

08.02.2013-Şirketimizin sahibi olduğu Alanya´daki turizm tesisinin(Otel) renovasyonu kapsamında ,23.01.2013 tarihli açıklamamızdan bu yana yedi  adet yeni sözleşme yapılmış olup, sözleşme tutarları ve iş bitim tarihleri aşağıdaki gibidir;

          TL(KDV DAHİL)  İŞ BİTİM TARİHLERİ
              14.750         15.03.2013
              16.284         01.03.2013
            243.080         22.04.2013
              94.400         22.04.2013
            297.360         22.04.2013
              64.900         22.04.2013
            178.740,50         31.03.2013

Bugüne kadar renovasyon ile ilgili imzalanan sözleşme tutarı toplam 2.407.348,98-TL(ikimilyondörtyüzyedibinüçyüzkırksekiz lira doksansekiz kuruş)(KDV DAHİL) ´dir.

23.01.2013-Şirketimizin sahibi olduğu Alanaya´daki turizm tesisinin(Otel) renovasyonu kapsamında ,16.01.2013 tarihli açıklamamızdan bu yana iki adet yeni sözleşme yapılmış olup, sözleşme tutarları 180.000,-TL (yüzseksenbin)(KDV DAHİL) ve 44.840,-TL(kırkdörtbinsekizyüzkırk)(KDV DAHİL)´dir. Yapılan sözleşmelere göre iş bitim tarihleri sırasıyla  31.03.2013 ve 29.03.2013´tür.
Bugüne kadar renovasyon ile ilgili imzalanan sözleşme tutarı toplam 1.497.834,48-TL(birmilyondörtyüzdoksanyedibinsekizyüzotuzdört lira kırksekiz kuruş)(KDV DAHİL) ´dir.

16.01.2013-Şirketimizin sahibi olduğu turizm tesisinin(Otel) renovasyonu kapsamında , 07.01.2013 tarihli açıklamamızdan bu yana iki adet yeni sözleşme yapılmış olup, sözleşme tutarları 58.492,60,-TL (ellisekizbindörtyüzdoksaniki lira altmış kuruş)(KDV DAHİL) ve 88.164,60,-TL (seksensekizbinyüzaltmışdört lira altmış kuruş)(KDV DAHİL) . Yapılan sözleşmelere göre iş bitim tarihleri sırasıyla 01.03.2013  ve 08.04.2013 ´tür.

07.01.2013-Şirketimize ait  Club Hotel Ulaşlar´ın halka arzdan elde edilen gelir ile izahnamede yapılması taahhüt edilen renovasyon  çalışmalarına Aralık-2012 ayı başında başlanmıştır. Otelimiz oda banyoları, alüminyum, mermer, cam, balkon korkulukları, amfi tiyatro, sahne ve dükkanların yapım sözleşmeleri imzalanmış olup, renovasyon çalışmaları hızla devam etmektedir. Yapılan  dört adet sözleşmenin (iki firma) toplam  tutarı KDV dahil     1.126.338,-TL(birmilyonyüzyirmialtıbinüçyüzotuzsekiz)´dir.Bu sözleşmelerin bitim tarihleri engeç 31.03.2013´dür.Yapılması planlanan kalan  işlerle ilgili değerlendirmeler devam etmekte  olup, Ocak-2013 ayı içerisinde sözleşmeleri tamamlanacaktır.

 

 

 


Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Day. Tük. Mal.Tic. Paz.A.Ş.
Aşağı Öveçler Mah. 1042. Cadde 1330 Sokak No:3/4 Çankaya/Ankara
Telefon : +90 312 474 04 90
Faks : +90 312 474 04 91
E-Posta info@ulaslar.com.tr
Tüm Hakları Saklıdır © 2021